rotKucharz
rotDoradca zawodowy
Zajęcia grupowe
rotDoradca zawodowy
Zajęcia indywidualne
rotMakijaż permanentny
rotWyjazd kulturalno - społeczny
rotPsycholog
Zajęcia indywidualne
rotKsięgowość komputerowa z modułem kadry płace ZUS
rotObsługa programu Auto Cad
rotGrafika komputerowa
rotKierowca
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla kierowców wykonujących transport drogowy kat. C
rotStylizacja paznokci
Stylizacja paznokci z elementami masażu dłoni i stóp
rotPracownik administracyjno - biurowy
rotKierowca
Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli w wózkach wyposażonych w te urządzenia oraz modułem magazyniera
rotkierowca wózka jezdniowego
kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli w wózkach wyposażonych w te urządzenia oraz maodułem magazyniera
rotoperator koparo- ładowarki kl. III
rotoperator ładowarek jednonaczyniowych kl. III
rotOperator walców drogowych kl.III
rotPrawo jazdy kat. D
rotPrawo jazdy kat.C
Obsługa projektu - Korkociąg 2014
korkociag 2013
korkociag 2012
korkociag2011
korkociag 2010
korkociag 2009
korkociag 2008
banery
» STRONA GŁÓWNA » Korkociąg » Opis projektu Korkociąg
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Opis projektu Korkociąg

Kolejna edycja Projektu "KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!", rozpoczęła się 01.01.2014r. i trwać będzie do 30.06.2015r. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Priorytetu VII, działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji oraz poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Obszarem realizacji projektu jest Powiat Suwalski. Tworzą go następujące gminy: Bakałarzewo, Jeleniewo, Filipów, Przerośl, Raczki, Rutka ?Tartak, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny.

Głównym przesłaniem tej inicjatywy jest zmniejszenie obszaru społecznej izolacji grup słabszych społecznie poprzez ułatwienie zatrudnienia, w tym zwiększenia motywacji do działania grupy docelowej. Grupą docelową są: osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, wychowankowie opuszczający Dom Dziecka i rodziny zastępcze oraz młodzież w rodzinach zastępczych. Nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczestników, zapoznanie z metodami aktywnego poszukiwania pracy. Pomagać im będą doradcy zawodowi, psychologowie oraz doradca edukacyjny, w podniesieniu efektów w nauce nauczyciele - korepetytorzy. Grupy docelowe są pod troskliwą opieką asystentów od osób niepełnosprawnych, pracowników socjalnych. Do ich zadań należało wyłonienie grupy osób najbardziej potrzebujących pomocy, opracowanie im indywidualnych programów działania, wysłanie ich na odpowiednie szkolenia oraz pomoc w znalezieniu pracy. Wśród szkoleń przewidziane są:

 •  "Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli w wózkach wyposażonych w te urządzenia oraz modułem magazyniera",? ?Stylizacja paznokci, z elementami masażu dłoni i stóp",
 • "Obsługa kasy fiskalnej i fakturowanie z nauką podstaw obsługi komputera oraz modułem przedstawiciela handlowego",
 • "Brukarz - robotnik drogowy",
 • "Operator koparko ? ładowarek kl. III",
 • "Księgowość komputerowa, z modułem, kadry - płace - ZUS",
 • "Operator ładowarek jednonaczyniowych kl. III",
 • "Pracownik obsługi hotelowej, z modułem recepcjonisty",
 • "Prawo jazdy kat. D",
 • "Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla kierowców wykonujących transport drogowy Kat. C",
 • "Prawo jazdy Kat. C",
 • "Grafika komputerowa",
 • "Makijaż permanentny",
 • "Pracownik administracyjno-biurowy",
 • "Kucharz",
 • "ADR kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas",
 • "Szkolenie przygotowujące przewoźników do egzaminu Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego osób",
 • "Obsługa programu Auto Cad",
 • "Szkolenie okresowe dla kierowców kat. C",
 • "Operator spycharek kl. III",
 • "Operator walców drogowych".

Cele projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej u 168 osób, w trudnej sytuacji życiowej na rynku pracy, z terenu Powiatu suwalskiego, od 01.01.2014r. do 30.06.2015r.

Cele szczegółowe:

 •  przygotowanie poprzez nabór i diagnozę uczestników do włączenia w dynamiczne formy społecznego i zawodowego uaktywnienia,
 • nabycie bądź zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy,
 • aktywizacja zawodowa uczestników projektu na rynku pracy.
© 2014 PCPR Suwałki
DESIGN BY ONAVI