rotKucharz
rotDoradca zawodowy
Zajęcia grupowe
rotDoradca zawodowy
Zajęcia indywidualne
rotMakijaż permanentny
rotWyjazd kulturalno - społeczny
rotPsycholog
Zajęcia indywidualne
rotKsięgowość komputerowa z modułem kadry płace ZUS
rotObsługa programu Auto Cad
rotGrafika komputerowa
rotKierowca
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla kierowców wykonujących transport drogowy kat. C
rotStylizacja paznokci
Stylizacja paznokci z elementami masażu dłoni i stóp
rotPracownik administracyjno - biurowy
rotKierowca
Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli w wózkach wyposażonych w te urządzenia oraz modułem magazyniera
rotkierowca wózka jezdniowego
kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli w wózkach wyposażonych w te urządzenia oraz maodułem magazyniera
rotoperator koparo- ładowarki kl. III
rotoperator ładowarek jednonaczyniowych kl. III
rotOperator walców drogowych kl.III
rotPrawo jazdy kat. D
rotPrawo jazdy kat.C
Obsługa projektu - Korkociąg 2014
korkociag 2013
korkociag 2012
korkociag2011
korkociag 2010
korkociag 2009
korkociag 2008
banery
» STRONA GŁÓWNA » Korkociąg » Grupa docelowa projektu
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Grupa docelowa projektu

- usamodzielniający się wychowankowie Domu Dziecka i rodzin zastępczych - 8 osób,

- osoby niepełnosprawne - 75 osób,

- osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne - 71 osób,

- młodzież w rodzinach zastępczych - 14 osób.

 

Z usamodzielniającymi się wychowankami Domu Dziecka i z rodzin zastępczych oraz młodzieżą w rodzinach zastępczych współpracuje pracownik socjalny, Pani Ewa Kujawska. Pani Dorota Ciruk, również pracownik socjalny, zajmuje się grupą osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, natomiast osoby niepełnosprawne są pod opieką asystentów osób niepełnosprawnych, Pana Ryszarda Łapińskiego, Pani Magdaleny Nowalskiej oraz Pani Joanny Poźniak. Ich zadaniem jest pomoc w realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia, kontraktów socjalnych, indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, organizacja szkoleń, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Działania te są zindywidualizowane, uwzględniające predyspozycje osobowościowe oraz zainteresowania i preferencje zawodowe uczestników. Każdy z uczestników ma możliwość konsultacji z psychologiem i doradcą zawodowym, natomiast młodzież z doradcą edukacyjnym. Bezpośrednim przygotowaniem do zatrudnienia będzie udział w szkoleniach zawodowych.

© 2014 PCPR Suwałki
DESIGN BY ONAVI